Pomocnik galwanizera / Galwanizer


Jako Agencja AA Euro Recruitment Poland Sp. z .o.o. dla naszego klienta, specjalizującego się w nakładaniu powłok galwanicznych poszukujemy pracownika na stanowisko pomocnika galwanizera.

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Stanowisko: Pomocnik galwanizera (po 6 miesiącach pracy stanowisko Galwanizer)

Zakres obowiązków:

 • Przygotowanie materiału do procesu produkcji
 • Weryfikacja jakości materiału po procesie produkcyjnym
 • Zakładanie, zdejmowanie detali z zawieszkami
 • Zakładanie zawieszek z detalami na szyny procesowe, ustawianie parametrów pracy wanny
 • Czyszczenie, polerowanie
 • Uzupełnianie kąpieli galwanicznych
 • Prawidłowe zabezpieczenie materiału

Oczekiwania pracodawcy:

 • Gotowość do pracy od poniedziałku do piątku w systemie obejmującym 3 zmiany
 • Dobra organizacja pracy
 • Odpowiedzialność za higienę i bezpieczeństwo na stanowisku pracy
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w przetwórstwie metali

Oferujemy:

 • Stabilne wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę
 • Stałe wynagrodzenie miesięczne (3700 zł brutto)
 • Możliwość awansu w strukturach firmy
 • Pełne przeszkolenie i wdrożenie do pracy

 

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV.

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest AA Euro Recruitment Poland Sp. z o.o., jako pracodawca.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

AA Euro Recruitment Poland Sp. z o.o. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie AA Euro Recruitment Poland Sp. z o.o.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Prześlij swoje CV lub inny odpowiedni plik. Max. rozmiar pliku: 2 MB.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez AA Euro Group zgodnie z ich polityką prywatności.

Tel: E-mail: