Celem polityki środowiskowej AA Euro Recruitment Poland Sp. z o.o.  jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Przyjęliśmy następującą politykę ochrony środowiska:

 

  • Zamierzamy przestrzegać wszystkie wymagania prawne dotyczące naszej działalności.
  • O ile będzie to możliwe, podejmiemy wszelkie możliwe środki, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska podczas wykonywania naszych zadań.
  • Rozpoznamy potencjalny negatywny wpływ naszej działalności na środowisko i będziemy go kontrolować i ograniczać, w miarę możliwości.
  • Dążymy do ciągłego doskonalenia się oraz uświadamiamy nasz personel w kwestiach dotyczących ochrony środowiska.
  • Monitorujemy zużycie paliwa i podejmujemy środki, aby możliwie je ograniczyć.
  • Firma promuje recykling i ponowne wykorzystywanie zasobów tam, gdzie to możliwe, aby zminimalizować ilość odpadów.
  • Kryteria środowiskowe są zawarte w naszym procesie zakupowym.
  • Polityka ta podlega regularnym rewizjom.

AA Euro Recruitment Group przekazuje Politykę Ochrony Środowiska do wiadomości wszystkim pracownikom firmy, jej dostawcom, klientom i kontrahentom.

Grupa Euro Recruitment zapewni wszelkie niezbędne szkolenia i wsparcie dla personelu, aby upewnić się, że są w stanie wypełnić zobowiązania określone w niniejszym oświadczeniu.