W jaki sposób sprawdzić motywację kandydata podczas procesu rekrutacji?


Motywacja – obok odpowiednich kwalifikacji i umiejętności – to bardzo pożądany atrybut według pracodawców. O ile doświadczenie pracownika można podczas procesu rekrutacji łatwo zweryfikować, to motywacja własna kandydata – która napędza go do działania – może być trudna do rozpoznania. Dzieje się tak, ponieważ sam kandydat może nie wiedzieć, co tak naprawdę sprawia, że z zaangażowaniem podchodzi do każdego powierzonego mu zadania. Zastanówmy się, w jaki sposób można sprawdzić motywację kandydata podczas procesu rekrutacji?

Wnikliwie przygotuj się do procesu rekrutacji.

Jak mawiał Alexander Graham Bell: “Ważniejsze niż wszystko inne – przygotowanie jest kluczem do sukcesu.” Dlatego ocenę motywacji kandydata warto rozpocząć już na etapie przeglądania dokumentów aplikacyjnych. Już sama estetyka CV może świadczyć o tym, że ktoś się przyłożył do zadania jakim jest znalezienie nowej pracy. Stworzenie dokumentu ze spójną kolorystyką, równymi odstępami, jednolitymi czcionkami, pogrubionymi najważniejszymi słowami oraz zawierające podsumowanie zawodowe zajmie kandydatowi więcej czasu. Warto również zweryfikować dokumenty aplikacyjne pod kątem przebytych szkoleń, znajomości języków obcych czy pasji. Kandydaci, którzy dbają o rozwój własny, będą osobami które chętniej angażują się w powierzone im zadania.

Przygotuj pytania, które zadasz kandydatowi podczas rozmowy.

Dobrze sformułowane pytania zadawane podczas rozmowy kwalifikacyjnej pomogą Ci ustalić czy środowisko pracy, które oferujesz, będzie zgodne z potrzebami motywacyjnymi kandydata. Dzięki pytaniom odkryjesz, co według osoby ubiegającej się o pracę w Twojej firmie motywuje innych, jakiego rodzaju współpracowników ceni, wreszcie – czy jego wartości są zgodne z tymi wyznawanymi w Twojej firmie. Staraj się dowiedzieć czy kandydat będzie wewnętrznie zmotywowany zadaniami, które planujesz mu powierzyć oraz czy z entuzjazmem podejdzie do oferowanej przez Ciebie ścieżki rozwoju osobistego. Zapoznaj się z przykładowymi pytaniami, które pomogą odkryć motywację Twojego kandydata:

Jakie cele, w tym zawodowe, wyznaczyłeś sobie na nadchodzący rok?

Wyobraź sobie, że praca Twojego współpracownika nagle przestała przynosić efekty. Jakie działania podejmiesz, aby mu pomóc?

Jakie jest Twoje największe marzenie?

Opisz jakie działania i zachowania Twojego przełożonego sprawiają, że chętnie podchodzisz do powierzonego zadania?

W jaki sposób radziłeś sobie w sytuacji, gdy jakieś wydarzenie lub działania współpracowników negatywnie wpłynęły na Twoją wewnętrzną motywację?

Nie tylko uważnie słuchaj ale również obserwuj kandydata podczas rozmowy  kwalifikacyjnej.

Zwracaj uwagę nie tylko na odpowiedzi kandydata ale również na jego mowę ciała. Entuzjazm w głosie, bogata gestykulacja, opowiadanie o swoim doświadczeniu z zaangażowaniem, czy nawet to, w jaki sposób siada przy stole (ludzie pewni siebie wykorzystują przestrzeń na swoją korzyść m.in. wygodnie rozpierają się na krześle czy stojąc szeroko rozstawiają nogi, a ręce opierają na biodrach) zwiększają szansę na to, że Twój kandydat będzie chętnie wykonywał powierzone mu obowiązki. Z kolei senne, powolne odpowiedzi pozbawione entuzjazmu, z ubogą mową ciała wskazują na to, że osoba ubiegająca się o pracę w Twojej firmie nie będzie tak zaangażowana w pracę  jak będziesz tego oczekiwać.

Odpowiednie przygotowanie do procesu rekrutacji zwiększy Twoje szanse na wybranie najlepszego kandydata. Z kolei bardziej otwarte podejście, nie skupiające się jedynie na kompetencjach, a również na odkryciu motywacji własnej kandydata ubiegającego się o pracę w Twojej firmie pomoże Ci wybrać najbardziej zaangażowaną osobę. Silna motywacja własna sprawi, że kandydat nie tylko z zaangażowaniem podejdzie do swoich obowiązków, ale również bardzo szybko uzupełni ewentualne braki w kompetencjach.