Z punktu widzenia skuteczności rekrutacji i kariery zawodowej kluczowe są postawy, jakie prezentuje kandydat, a nie jego umiejętności.


Zgrany, ambitny, kompetentny zespół, efektywnie osiągający cele to marzenie każdego managera. Nic więc dziwnego, że gdy uda nam się taki zespół skompletować, to bardzo starannie podchodzimy do rekrutacji nowych pracowników. Czasem zdarza się, że – pomimo wzorowo przeprowadzonego procesu rekrutacji – nowy pracownik posiadający wszystkie niezbędne umiejętności nie jest w stanie efektywnie wykorzystać swojego potencjału. Dlaczego tak się dzieje? Wszystkiemu winne są negatywne postawy pracownicze, które reprezentuje.

Czym są postawy pracownicze?

Jest to chęć wykorzystywania swoich umiejętności w celu realizacji powierzonych zadań: – “To, że potrafię wykonać jakieś zadanie, nie znaczy, że chcę.” Wyobraźmy sobie sytuację, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej byliśmy zapewniani o osiagnięciach kandydata w danej dziedzinie. Pożądaną umiejętność potwierdzały odbyte szkolenia i wieloletnie doświadczenie na danym stanowisku. Jednak po rozpoczęciu pracy pracownik nie angażował się w powierzone zadanie w taki sposób jakbyśmy tego oczekiwali. Pracownik nie wykazał się odpowiednią postawą, zabrakło chęci do odpowiedniego wykorzystania swojej wiedzy.

Skąd biorą się negatywne postawy pracownicze?

Przyczyn negatywnych postaw może być wiele. Mogą wynikać z poczucia niesprawiedliwego traktowania przez pracodawcę lub współpracowników.  Czysto hipotetycznie, załóżmy, że nowo zatrudniony pracownik dowiaduje się, zarabia tyle samo ile jego kolega na niższym stanowisku. W wyniku poczucia niesprawiedliwego traktowania przyjmuje negatywną postawę, tym samym nieefektywnie wykonuje swoje obowiązki. Kolejną przyczyną mogą być problemy w życiu prywatnym, które rzutują na wykonywanie obowiązków pracowniczych. Wpływ na postawę pracownika mogą mieć również jego własne ograniczenia: brak wiary we własne możliwości czy przekonanie o braku odpowiednich kompetencji.

W jaki sposób sprawdzić postawę kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

Jest to trudne zadanie, gdyż kandydaci mogą sami nie być świadomi postaw jakie reprezentują. Dlatego istotne jest, aby rekruter potrafił czytać między wierszami, cechował się inteligencją emocjonalną oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej starał się stworzyć możliwie jak najbardziej przyjazną atmosferę. W niektórych przypadkach można również wspomóc proces rekrutacji poprzez stworzenie sytuacji przypominającej warunki w jakich kandydat miałby pracować poprzez: symulację dialogu z Klientem, prośbę o przedstawienie rozwiązań danego problemu czy zorganizowanie spotkania z członkami zespołu i zaproszenie kandydata do dyskusji na dany temat.

Jak zarządzać negatywną postawą pracownika?

Porozmawiaj z pracownikiem. Wytłumacz mu, że jego postawa rzutuje na efektywność całego zespołu. Wyjaśnij, dlaczego nie będzie tolerowana. Wspieraj pracownika w zmianie prezentowanej przez niego postawy. Daj mu możliwość wyjaśnienia swoich problemów, zachęć do znalezienia rozwiązań i w razie potrzeby udziel pomocy.

Zapraszając kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne pamiętajmy, że doświadczenie i umiejętności są bardzo ważne, jednak kluczowe są postawy jakie osoby ubiegające się o dane stanowisko reprezentują. Zaangażowany i zadowolony pracownik będzie chętnie wykonywał swoje obowiązki i realizował wyznaczone cele. Z kolei pracownik reprezentujący negatywne podejście nie tylko nie wywiąże się ze swoich zadań ale dodatkowo może niekorzystnie wpływać na pracę całego zespołu.